Informatie BSO

Meer dan alleen opvang!

Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de veilige en vertrouwde omgeving van de BSO. Er heerst een gezellige sfeer, waar kinderen vrij kunnen spelen of deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals
koken, toneelspelen, sport- en dansactiviteiten, tekenen en schilderen en nog veel meer. De interesses, behoeften en de ontwikkeling van kinderen staat hierbij altijd centraal.

Ruimte om lekker buiten te spelen, is er altijd!

Vaste groepen & Open deuren beleid

Bij de BSO werken we met vijf vaste, leeftijdsgebonden (stam)groepen . Het is fijn voor je kind als hij of zij iedere keer dezelfde gezichten ziet, daarom zijn er ook vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen en groepen. Zo zorgen we ervoor dat uw schoolgaande kind zich veilig voelt en alle ruimte krijgt om te spelen, ontdekken en te leren.
Vanaf 16.00 uur wordt er een Open deuren beleid gehanteerd, dat wil zeggen dat er geen scheiding ligt tussen de groepen, met uitzondering van de kanjergroep. De activiteiten die worden aangeboden zijn toegankelijk voor alle kinderen en vinden plaats in diverse ruimtes zoals een knutseltafel, een bouwhoek, een poppenhoek, een game/tv ruimte etc. Daarnaast bieden we uitgebreide sport- en bewegingsmogelijkheden waarover meer te lezen is in onze sportmodule op deze site.

Stamgroepen

Er zijn stamgroepen verdeeld in leeftijdscategorieën, de kinderen worden ingedeeld in zogenoemde stamgroepen. Elke groep staat onder deskundige leiding.

Chillruimte (Oje)

De oudere kinderen willen meer vrijheid, zelfstandigheid en uitdaging. Daarom kunnende 9 -13-jarigen van de BSO terecht in onze Chillruimte. De Chillruimte biedt dezelfde opvang als de BSO, maar hebben hun inrichting en activiteitenaanbod aangepast op de leeftijd van de kinderen.

Kanjergroep

Voor de jongste BSO kinderen is een speciale, eigen groep opgezet. Voor deze leeftijd is het prettig om na een drukke schooldag samen met leeftijdsgenootjes in een rustige, vertrouwde omgeving te verblijven.

Van en naar school

Klikkelstein biedt voorschoolse opvang (VSO) waarbij de kinderen een rustige start hebben van hun drukke schooldag. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. Bij de naschoolse opvang (NSO) halen wij de kinderen na schooltijd bij school op en brengen wij hen naar de BSO.
Dit gebeurt met onze busjes onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Oudere kinderen kunnen zelfstandig naar school gaan en na afloop naar de BSO komen, mits de ouder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

VSO
Vanaf 6.45 uur tot aanvang school.
NSO
Vanaf het moment dat de kinderen uit school komen tot 18.45 uur.
 

introductie BSO