Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE richt zich op het voorkomen of het minimaliseren van een taalachterstand bij jonge kinderen. Daarnaast zorgt het ervoor dat kinderen met een goede basis kunnen starten op de basisschool. De voor- en vroegschoolse educatie wordt ondersteund door het gecertificeerde VVE-programma, Peuterplein, waarin de
handpop Raai de Kraai een belangrijke rol speelt.

Daarnaast wordt er in de uitvoering van VVE gebruik gemaakt van het beweegprogramma Beweegkriebels.
Onze pedagogisch medewerk(st)ers hebben diverse bijscholingen gevolgd voor het uitvoeren van de VVE.
De activiteiten van Raai de Kraai stimuleren alle ontwikkelingsgebieden en de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen en bereiden zij zich voor op de basisschool. Daarnaast zorgt het programma voor een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

Alle pedagogisch medewerker(st)ers staan onder leiding van een VVE coach die hen ondersteunt bij het werken met het programma.

Volgen van ontwikkeling

Alle kinderen worden structureel geobserveerd door hun mentor. De mentor legt de gegevens uit de observatie vast en bespreekt deze met de ouders. De observatiegegevens van de kinderen worden verzameld in een speciaal voor het kind gemaakte kindmap. Deze kindmap wordt aangevuld met foto’s en knutselwerkjes
en deze ontvangt het kind als het naar de basisschool gaat.

Bewegen met peuters

Kruipen, rollen, klauteren, springen en dansen: kortom lekker bewegen! Bij Klikkelstein Peuteropvang worden diverse thematische beweegactiviteiten binnen en buiten de sporthal aangeboden onder begeleiding van een
gediplomeerd sportmedewerk(st)er.