GGD inspectierapporten

De inspectierapporten van de GGD voor het jaar 2019 staan op de site!

De definitieve inspectierapporten worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen: www.lrkp.nl.

Inspectierapport BSO Klikkelstein Kinderopvang van 14 maart 2019

Inspectierapport dagopvang Klikkelstein Kinderopvang d.d. 29 april 2019