GGD inspectierapporten

De inspectierapporten van de GGD voor het jaar 2019 en 2020 staan op de site!

De definitieve inspectierapporten worden ook gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen: www.lrk.nl.

Inspectierapport BSO Klikkelstein Kinderopvang van 14 maart 2019

Inspectierapport dagopvang Klikkelstein Kinderopvang d.d. 29 april 2019

Inspectierapport dagopvang Klikkelstein Kinderopvang d.d. 5 november 2020