Nieuw bij Klikkelstein: Peuteropvang

Klikkelstein biedt vanaf nu, naast dagopvang, ook peuteropvang aan. Het aanbod richt zich op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarbij laten we kinderen – onder deskundige leiding – zoveel mogelijk in groepsverband samenspelen en worden de kinderen voorbereid op de stap naar de basisschool.

nieuws

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Aan alle peuters wordt gecertificeerde voor-en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. Hiervoor maken we gebruik van het VVE-programma van Peuterplein. Door middel van verschillende activiteiten uit dit programma wordt de ontwikkeling van peuters op een speelse manier gestimuleerd. Daarnaast bieden we ook bewegingsactiviteiten aan die plaats vinden in de sporthal of buiten. De bewegingsactiviteiten vinden plaats onder begeleiding van een gediplomeerd sportmedewerk(st)er.

Peuteropvang Klikkelstein

De peuteropvang van Klikkelstein is gevestigd in hetzelfde gebouw waar de dagopvang en de buitenschoolse opvang worden aangeboden. Dit betekent dat er een doorgaande lijn ontstaat voor de kinderen vanuit de dagopvang en peuteropvang naar de BSO. Daarnaast werken we nauw samen met alle basisscholen in de gemeente Cranendonck. Daarom is onze peuteropvang met VVE een goede voorbereiding voor de schooltijd van uw kind.

Openingstijden

Onze peuteropvang is gedurende 40 schoolweken geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur.

Kijkweek

Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen. In de week van maandag 5 februari tot en met vrijdag 9 februari organiseren wij een kijkweek. U kunt dan, op een willekeurige dag, tussen 9.00 uur en 11.00 uur kennis komen maken met onze peuteropvang en de sfeer proeven