Privacy bij Klikkelstein

Wijziging privacyreglement Klikkelstein Kinderopvang.

nieuws

AVG en Klikkelstein Kinderopvang

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent niet dat er ineens heel veel is veranderd. We kennen al jaren de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en hebben in Nederland een Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om deze te bewaken. Alleen is de AVG op een aantal punten iets strikter en duidelijker en geeft de AVG ook boetes die opgelegd kunnen worden bij overtreding door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Als kinderopvangorganisatie heb je natuurlijk te maken met persoonsgegevens van ouders, en vooral van kinderen. Sommige van deze gegevens worden wettelijk aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummers of gegevens over gezondheid of levensovertuiging. Maar we zijn ons er terdege van bewust dat gegevens van kinderen altijd heel gevoelig zijn.
Persoonsgegevens worden bewaard in een aantal programma’s waaronder o.a.: Flexkids online en Exact Online. Flexkids- en Exact Online zijn in de zin van de wet de verwerkers. Flexkids- en Exact Online zorgen er dus voor dat bij de opslag van deze gegevens een passende beveiliging toegepast wordt. Toegang tot gegevens is er niet alleen voor managers/leidinggevenden en medewerkers op de administratie, maar ook voor medewerkers op de groep en voor ouders via het ouderportaal of de ouderapp.

Omgang met privacy

Omgang met persoonsgegevens vereist niet alleen technische maar ook organisatorische maatregelen. Als kinderopvangorganisatie zijn we voor de wet zelf verantwoordelijk en dienen we op correcte en veilige manier met persoonsgegevens om te gaan. De wet stelt daarom eisen. Zoals we aan onze klanten duidelijk maken dat we hun gegevens en die van hun kinderen niet voor andere doelen gaan gebruiken dan voor het verzorgen van goede opvang. En zorgen we dat alle medewerkers van je organisatie zich maximaal bewust zijn van de omgang met privacy. En dat we elke medewerker niet méér toegangsrechten geven dan voor zijn of haar taak nodig is.
Het is mogelijk dat persoonsgegevens ook fysiek worden bewaard. Denk daarbij aan uitgeprinte formulieren. Ook dit valt onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit reglement is van toepassing op de digitale en analoge verwerkingen van persoonsgegevens binnen Klikkelstein! U kunt hier het aangepaste Privacy-reglement downloaden!