Openingstijden

Dagopvang

De dagopvang is nagenoeg het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.45 u tot 18.45 uur, behalve op erkende zon- en feestdagen.

BSO

De buitenschoolse opvang is nagenoeg het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag voor en na schooltijd vanaf 6.45 uur tot 18.45 uur. Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen is Klikkelstein de gehele dag geopend, behalve op erkende zon- en feestdagen.