Ouders/verzorgers

Kinderen

"De Gaafste kinderopvang uit de regio Cranendonck" biedt ouders de mogelijkheid om ouderschap te combineren met werk en/of studie. Klikkelstein verzorgt ook voor u leuke en leerzame kinderopvang.

Klikkelstein Kinderopvang verzorgd al vanaf de start in 1991 voor kwalitatieve leuke en leerzame opvang en is al jaren een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar zij met plezier naar toe gaan. Onze accommodatie en dienstverlening zijn geheel op kinderen afgestemd en biedt, mede door het gevarieerde aanbod van activiteiten, tal van mogelijkheden die nodig zijn voor welbevinden en zelfstandigheid van uw kind. De individuele behoeftes van het kind en uw als ouders/verzorgers staan centraal waardoor wij een aanvulling zijn op de thuis- en werksituatie.

Opvangmogelijkheden

Kind en ouders/verzorgers staan centraal bij Klikkelstein Kinderopvang en dat zorgt voor veel mogelijkheden voor uw kinderopvang vanaf het moment van de geboorte van uw kind tot dat uw kind de basisschool verlaat. Kinderopvang is een leuke en leerzame aanvulling op de thuissituatie daarom is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van uw kind maar ook aan die van u als ouders/verzorgers.
De vraag van de ouders/verzorgers staat naast de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) centraal. Door onze mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van uw kind(eren) als ook op de behoefte van u als ouders/verzorgers kunnen wij u altijd een passend aanbod doen op uw voor kinderopvang. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang! Goede Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie: het VVE programma

Raai de Kraai!

Het VVE programma wordt ondersteund met het Raai de Kraai programma en het rode draad Project. Onze pedagogisch medewerkster hebben een bijscholing gevolgd voor het uitvoeren van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Alle groepen staan onder leiding van pedagogisch medewerk(st)ers die pedagogisch geschoold zijn en die regelmatig worden bijgeschoold.

Dagopvang

De opvang is groepsgericht, het geven van persoonlijke aandacht staat voorop. In een fijne omgeving met een huiselijke sfeer kunnen de kinderen zich uitstekend ontwikkelen. Samen met andere kinderen groeien ze naar een zelfstandige toekomst.
Ieder kind heeft de natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De opvoeding is hierbij een belangrijk begeleidingsproces waarbij als basis een sfeer van veiligheid en vertrouwen noodzakelijk is. Klikkelstein streeft, in samenwerking met de ouders, naar een vertrouwensband met het kind om van daaruit een essentiële bijdrage te leveren aan de opvoeding. Om dit te bereiken hebben we voor alle dagopvanggroepen een programma opgesteld dat als leidraad dient bij de opvang van de kinderen, duidelijkheid, rust en regelmaat worden hier afgewisseld met allerlei activiteiten. Ook de instroom- en uitstroommomenten hebben een belangrijke plaats in het dagprogramma. Het bevordert daarmee een klimaat van vertrouwdheid, veiligheid en stabiliteit binnen de stamgroepen.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool bezoeken.
Zowel voor als na schooltijd, alsmede in de vakanties, bieden wij de kinderen een “tweede thuis”.

Meer dan alleen opvang

Uitgangspunt van de BSO is dat kinderen worden opgevangen in hun vrije tijd. Het is belangrijk dat een kind zich na een dag op school kan ontspannen.
Wij creëren een gezellige sfeer waar uw kind centraal staat, waar men respect heeft voor elkaar en waar het groepsgebeuren een belangrijke plaats inneemt. Omdat te bereiken hebben we voor alle BSO-groepen een programma opgesteld dat als leidraad dient bij de opvang van uw kinderen, rust en regelmaat worden hier afgewisseld met allerlei activiteiten.
Vriendjes en vriendinnetjes zijn net als thuis van harte welkom.
Regelmatig worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen zoals een bezoek aan de speeltuin, de bibliotheek, het zwembad of de bossen. We hebben een uitgebreid aanbod aan sport- en beweegactiviteiten: tennissen, turnen -en dus ook jazzballet-, volleybal, judo, zwemmen en zwemles.

Flexibele Opvang

Bij Flexibele Opvang is het mogelijk om tot een grote mate van maatwerk te komen, bijvoorbeeld als u als ouders/verzorgers opvang op wisselende dagen nodig heeft of zelfs in wisselende weken. Dan is Flexibele Opvang wellicht in combinatie met onze reguliere opvang een uitkomst!

Aanmelding en Plaatsing

Indien u overweegt om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein kunt u zichzelf inschrijven en wordt samen met u naar het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing gekeken.
Wij nodigen u dan uit voor een informatief gesprek waarbij er alle gelegenheid is om uw persoonlijke wensen te bespreken en wij meer uitleg kunnen geven over onze mogelijkheden, pedagogisch beleid, modaliteiten en prijzen.
Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!
Ook kunt u dan sfeer proeven, kinderen zien spelen en pedagogisch medewerk(st)ers zien werken.
Indien u besluit om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein, wordt samen met u het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing afgesproken.
Tevens kunnen wij met u een gewenningsperiode afspreken voorafgaande aan het definitieve tijdstip van plaatsing.

Kinderopvang duur??

In de meeste gevallen kan er voor de kosten van kinderopvang een kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Naast een eigen bijdrage, betaalt de overheid, middels een kinderopvangtoeslag, een deel van de kosten. E.e.a. is afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden.

Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn!

In een gesprek kunnen wij u ons aanbod toelichten en eventuele keuzemogelijkheden met u bespreken. Ook kunnen we in dat gesprek kijken naar de kinderopvangtoeslag die u krijgt over de kosten van uw kinderopvang.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.