BSO

bso

"De Gaafste Kinderopvang van de regio Cranendonck"

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool bezoeken. Klikkelstein biedt de kinderen een 'tweede thuis' waar ze volop kunnen spelen, zowel voor als na schooltijd, alsmede in de vakanties.

Meer dan alleen opvang!

Uitgangspunt van de BSO is dat kinderen worden opgevangen in hun vrije tijd. Het is belangrijk dat een kind zich na een dag op school kan ontspannen. Wij creëren een gezellige sfeer waar uw kind centraal staat, waar men respect heeft voor elkaar en waar het groepsgebeuren een belangrijke plaats inneemt.

Omdat te bereiken hebben we voor alle BSO-groepen een programma opgesteld dat als leidraad dient bij de opvang van uw kinderen, rust en regelmaat worden hier afgewisseld met allerlei activiteiten. Vriendjes en vriendinnetjes zijn net als thuis van harte welkom. Regelmatig worden er gezamenlijke activiteiten ondernomen zoals een bezoek aan de speeltuin, de bibliotheek, het zwembad of de bossen.

We hebben een uitgebreid aanbod aan sport- en beweegactiviteiten: tennissen, turnen -en dus ook jazzballet-, volleybal, zwemmen en zwemles.

  • Er zijn stamgroepen verdeeld in leeftijdscategorieën, de kinderen worden ingedeeld in zogenoemde stamgroepen.
  • Elke groep staat onder deskundige leiding.
  • De pedagogisch medewerk(st)ers zijn gediplomeerd en worden regelmatig bijgeschoold.
     De pedagogische beleidsplannen voor de Dagopvang en BSO liggen ter inzage bij Klikkelstein Kinderopvang!

Opvangmogelijkheden

Kinderopvang is een aanvulling op de thuissituatie, daarom is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van ieder kind, maar ook bij de behoeftes van de ouders/verzorgers. De vraag van de ouders/verzorgers staat, naast de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren), centraal. Door onze mogelijkheden kunnen wij u altijd een passend aanbod doen voor uw kinderopvang.

Openingstijden
De buitenschoolse opvang is nagenoeg het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag voor en na schooltijd vanaf 6.45 uur tot 18.45 uur. Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen is Klikkelstein de gehele dag geopend.

Vakantieopvang
U hebt de mogelijkheid om inclusief of exclusief vakantieopvang bij de BSO af te nemen. Ook kunt u kiezen voor gedeeltelijke vakantie opvang.

Flexibele Opvang
Werkt u op wisselende dagen en tijden? Geen probleem. Bij flexibele BSO opvang kunt u van te voren doorgeven wanneer uw kind naar Klikkelstein komt. Hierbij geeft u aan hoe vaak uw kind gemiddeld per week naar de BSO komt. Tevens verzorgen wij incidentele opvang als u die nodig heeft.

Opendeuren beleid & activiteiten

Voor de activiteiten wordt een open deuren beleid gehanteerd, dat wil zeggen dat er dan geen scheiding ligt tussen de leeftijden. De activiteiten zijn voor alle kinderen toegankelijk, behalve voor de 4 tot 5 jarigen die hun eigen aanbod krijgen. De activiteiten die worden aangeboden vinden plaats in diverse ruimtes zoals een knutsellokaal, een bouwhoek, een poppenhoek, een game/tv ruimte etc. Daarnaast kennen we de sporthal, deze ruimte wordt ingezet voor verschillende sport- en spelactiviteiten. Meer informatie hieromtrent is te vinden onder de link “bewegen en sport”.

Veilig naar de BSO

Vanuit school worden de kinderen met de rode busjes naar de BSO gebracht. De oudere kinderen hebben de mogelijkheid om zelfstandig naar de BSO te gaan. Er wordt met u afgesproken wat de beste en veiligste manier is.

Aanmelding en plaatsing

Indien u overweegt om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein kunt u zichzelf inschrijven en wordt samen met u naar het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing gekeken.
Wij nodigen u dan uit voor een informatief gesprek waarbij er alle gelegenheid is om uw persoonlijke wensen te bespreken en wij meer uitleg kunnen geven over onze mogelijkheden, pedagogisch beleid, modaliteiten en prijzen. Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!
Ook kunt u dan sfeer proeven, kinderen zien spelen en pedagogisch medewerk(st)ers zien werken.
Indien u besluit om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein, wordt samen met u het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing afgesproken.
Tevens kunnen wij met u een gewenningsperiode afspreken voorafgaande aan het definitieve tijdstip van plaatsing.