NieuwsDingetjes

avk

Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016

De nieuwe Algemene Voorwaarden Kinderopvang zijn op onze site te downloaden!

In verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, paste onze brancheorganisatie Algemene Voorwaarden Kinderopvang aan. U vindt de bijgewerkte AVK op de website.

Wijzigingen
De AVK zijn aangepast vanwege de invoering van de wet versterking positie ouders die wijzigingen in het klachtrecht voor ouders tot gevolg heeft. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd vanwege de veranderde regelgeving voor alternatieve geschilbeslechting. Het betreft wijzigingen in de artikelen 19, 20 en 22 van de voorwaarden.
De nieuwe Algemene Voorwaarden Kinderopvang zijn hier te downloaden.
terug