NieuwsDingetjes

bso

Bso grote sociale leerschool voor kinderen

Net als op school begeeft uw dochter en/of zoon zich op de bso in een uitdagende sociale omgeving. Maar wat de bso uniek maakt is dat hij/zij zich staande moet houden in een wisselende groep, met uiteenlopende leeftijden en met kinderen die niet allemaal door en door bekend zijn.

Docent en onderzoekster Nynke van der Schaaf van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte voor haar promotieonderzoek dat jonge kinderen (4-8 jaar) daardoor sociaal ontzettend veel leren op de bso. Ze leren samen te werken, een plek te vinden in de groep en conflicten op te lossen. Nog een goede reden om voor de buitenschoolse opvang te kiezen!
terug