NieuwsDingetjes

ff

Flexibele Opvang in de spotlights

Bij goede kinderopvang staan kind en ouders/verzorgers centraal!

Flexibele Opvang

Klikkelstein Kinderopvang verzorgd al vanaf de start in 1991 voor kwalitatieve (flexibele) opvang en is al jaren een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar zij met plezier naar toe gaan. Onze accommodatie en dienstverlening zijn geheel op kinderen afgestemd en biedt, mede door het gevarieerde aanbod van activiteiten, tal van mogelijkheden die nodig zijn voor welbevinden en zelfstandigheid van uw kind. De individuele behoeftes van het kind en uw als ouders/verzorgers staan centraal waardoor wij een aanvulling zijn op de thuis- en werksituatie.

Dagopvang

De ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om binnen de dagopvang te schuiven met de in- en uitstroom momenten van de dag (dagspiegel). De dagspiegel is vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur en in de middag van 12.30 uur tot 13.30 uur en in de avond van 17.30 tot 18.30 uur.

Mogelijkheden in de ochtend:
07.00-12.00 uur
07.30-12.30 uur (huidige)
08.00-13.00 uur
08.30-13.30 uur

Mogelijkheden in de middag:
12.30-17.30 (huidige)
13.00-18.00 uur
13.30-18.30 uur

Het is mogelijk om een dagdeel te schuiven en eventueel uit te breiden door er extra uren aan te koppelen. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!
De dagopvang is nagenoeg het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 u tot 18.30 uur. Klikkelstein biedt dagopvang per dagdeel van minimaal 5 uur aan, dat uit te breiden is met extra uren en/of een dagdeel.

BSO

Bij de BSO is het mogelijk voor ouders/verzorgers om opvang af te nemen inclusief (gedeeltelijke) of exclusief vakantie opvang. Daarnaast hebben wij diverse mogelijkheden uit onze Flexibele BSO-opvang!

Flexibele Opvangmogelijkheden

Bij Flexibele Opvang is het mogelijk om tot een grote mate van maatwerk te komen, bijvoorbeeld als u als ouders/verzorgers opvang op wisselende dagen nodig heeft of zelfs in wisselende weken. Dan is Flexibele Opvang wellicht in combinatie met onze reguliere opvang een uitkomst!

Kind en Ouders staan centraal


Kinderopvang is een aanvulling op de thuissituatie daarom is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van ieder kind maar ook aan de behoeftes van de ouders/verzorgers. De vraag van de ouders/verzorgers staat naast de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) centraal. Door onze mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van uw kind(eren) als ook op de behoefte van u als ouders/verzorgers kunnen wij u altijd een passend aanbod doen op uw voor kinderopvang. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!

Aanmelding en plaatsing

Indien u overweegt om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein kunt u zichzelf inschrijven en wordt samen met u naar het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing gekeken. Wij nodigen u dan uit voor een informatief gesprek waarbij er alle gelegenheid is om uw persoonlijke wensen te bespreken en wij meer uitleg kunnen geven over onze mogelijkheden, pedagogisch beleid, modaliteiten en prijzen.
Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!

Ook kunt u dan sfeer proeven, kinderen zien spelen en pedagogisch medewerk(st)ers zien werken.
Indien u besluit om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein, wordt samen met u het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing afgesproken. Tevens kunnen wij met u een gewenningsperiode afspreken voorafgaande aan het definitieve tijdstip van plaatsing.
terug