OverKlikkelstein

leuk

Al 25 jaar "De Gaafste Kinderopvang van de regio Cranendonck"

Klikkelstein Kinderopvang, al 25 jaar, leuk en leerzaam voor ouder en kind!

Ieder kind heeft de natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De opvoeding is hierbij een belangrijk begeleidingsproces waarbij als basis een sfeer van veiligheid en vertrouwen noodzakelijk is.
Klikkelstein streeft, in samenwerking met de ouders, naar een vertrouwensband met het kind om van daaruit een essentiële bijdrage te leveren aan de opvoeding. Omdat te bereiken hebben we voor alle groepen een programma opgesteld dat als leidraad dient bij de opvang van uw kinderen, rust en regelmaat worden hier afgewisseld met allerlei activiteiten. Ook de instroom- en uitstroommomenten hebben een belangrijke plaats in het dagprogramma, Het bevordert daarmee een klimaat van duidelijkheid, vertrouwdheid, veiligheid en stabiliteit binnen de stamgroepen.
In ons pedagogisch beleidsplan, wat voor een ieder ter inzage ligt, hebben wij onze visie op de ontwikkeling en de opvoeding van het kind beschreven.
Het VVE programma wordt ondersteund met het Raai de Kraai programma en het rode draad Project. Onze pedagogisch medewerkster hebben een bijscholing gevolgd voor het uitvoeren van Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).
Alle groepen staan onder leiding van pedagogischmedewerk(st)ers die pedagogisch geschoold zijn en die regelmatig worden bijgeschoold.

Het Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma

Het VVE programma wordt ondersteund met het Raai de Kraai programma en het rode draad Project. Onze pedagogisch medewerkster hebben een bijscholing gevolgd voor het uitvoeren van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Alle groepen staan onder leiding van pedagogisch medewerk(st)ers die pedagogisch geschoold zijn en die regelmatig worden bijgeschoold.

Kind en ouders/verzorgers centraal

Kinderopvang is een leuke en leerzame aanvulling op de thuissituatie daarom is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van ieder kind maar ook aan de behoeftes van de ouders/verzorgers. De vraag van de ouders/verzorgers staat naast de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) centraal. Door onze mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van uw kind(eren) als ook op de behoefte van u als ouders/verzorgers kunnen wij u altijd een passend aanbod doen op uw voor kinderopvang. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!

zon

Kwaliteit van onze kinderopvang

Het welbevinden van het kind is het allerbelangrijkste. Wij bieden professionele opvang aan in een prettige, leuke en leerzame omgeving waar het kind zich thuis zal voelen. Daarnaast garanderen wij stabiliteit en continuïteit in de opvang.
Naast het dagelijkse contact tussen u en de pedagogisch medewerk(st)er, overdracht schriftje en gebruik van het ouderportaal vinden er ook oudergesprekken plaats waarbij dieper op de persoonlijke ontwikkeling van het kind wordt in gegaan. Zo blijft u volledig op de hoogte van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De kinderen staat onder deskundige leiding. De gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers zijn geschoold in de opvang van 0 tot 13 jarigen en worden regelmatig bijgeschoold.
De pedagogische beleidsplannen voor de Dagopvang en BSO liggen ter inzage bij Klikkelstein Kinderopvang!

Heeft u interesse?

Indien u overweegt om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein kunt u zichzelf inschrijven en wordt samen met u naar het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing gekeken.
Wij nodigen u dan uit voor een informatief gesprek waarbij er alle gelegenheid is om uw persoonlijke wensen te bespreken en wij meer uitleg kunnen geven over onze mogelijkheden, pedagogisch beleid, modaliteiten en prijzen. Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!
Ook kunt u dan sfeer proeven, kinderen zien spelen en pedagogisch medewerk(st)ers zien werken.
Indien u besluit om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein, wordt samen met u het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing afgesproken.
Tevens kunnen wij met u een gewenningsperiode afspreken voorafgaande aan het definitieve tijdstip van plaatsing.