Informatie Peuteropvang

Klikkelstein vindt het belangrijk dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Binnen onze dagopvang bieden we daarom peuteropvang aan.
Kom gerust eens kijken en vraag een rondleiding aan.

Toegankelijk voor iedereen!

Klikkelstein Peuteropvang is voor alle peuters van 2- 4 jaar toegankelijk. Dit komt omdat er voor zowel werkende als niet- werkende en/ of studerende ouders een vergoeding of subsidie beschikbaar is.

Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool

Klikkelstein Peuteropvang bereidt kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen leren om samen met leeftijdsgenootjes te spelen en te werken aan thematische activiteiten. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd.

Informatie peuteropvang