nijntje Beweegdiploma

Waarom het nijntje Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen, zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Klikkelstein Kinderopvang en het nijntje Beweegdiploma

Bij Klikkelstein worden de bewegingsactiviteiten uit het nijntje Beweegdiploma aangeboden aan alle kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid en zijn in staat om activiteiten af te stemmen op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind. De bewegingsactiviteiten worden aansluitend op de thema’s van ons VVE-programma aangeboden en zijn verweven in ons dagprogramma.

Enthousiaste reacties van ouders

Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd: ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

nijntje Beweegdiploma