Privacy statement website Klikkelstein Kinderopvang

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het contactformulier op onze website een verzoek in dient, vragen wij u om de volgende persoonsgegevens.

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij gebruiken de gegevens die u via de website en het inschrijfformulier verstrekt om:

 • Uw aanvraag af te handelen.
 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
 • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • U van informatie te voorzien over onze activiteiten en PR.
 • Administratie van sollicitanten bij onze organisatie.
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten, over cursussen die wij aanbieden en over activiteiten vanuit Klikkelstein Kinderopvang en zuiderpoortEvents.

Welke gegevens verzamelen wij en hoe worden die bewaard?

De medewerk(st)ers van Klikkelstein Kinderopvang ontvangen de benodigde gegevens aan de hand van een (digitaal) inschrijfformulier. Dit formulier wordt verwerkt door administratie/management in het geautomatiseerde systeem van de Klikkelstein Kinderopvang.
Er is sprake van een beperkte verwerking. Wanneer wordt overgegaan tot plaatsing worden de gegevens verplaatst naar de kindregistratie. Wanneer er niet wordt overgegaan tot plaatsing worden de gegevens bewaard voor toekomstig gebruik, maar niet langer dan twee jaar. Op verzoek van de ouder/verzorger worden de gegevens direct vernietigd. De gegevens kunnen, nadat zij geanonimiseerd zijn, opgenomen worden in het jaarverslag van de organisatie. De ingevulde persoonsgegevens bij het contactformulier op de website worden na 2 jaar automatisch verwijderd.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Waar nodig passen wij het privacy statement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Klikkelstein Kinderopvang verzamelt en verwerkt voorgenoemde gegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens op basis van uw toestemming en niet anders dan wij hebben afgesproken. Klikkelstein Kinderopvang ziet erop toe dat adequate beveiliging toepast wordt om persoonsgegevens veilig te stellen. De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens:

 • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
 • Voor de facturatie.
 • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
 • Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).
 • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben afspraken om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website en ouderportaal

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens (via het ouderportaal of via onze website) ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Welke cookies plaatsen wij?

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijvoorbeeld om ingevoerde gegevens te onthouden wanneer u naar een andere pagina navigeert.

 • Cookies: ​CFID, CFTOKEN, JSESSIONID
 • Geplaatst door: www.klikkelstein.nl
 • Gebruikt voor: Het bijhouden van de browsersessie.
 • Deze gegevens worden niet gedeeld.
 • Omdat deze cookies alleen functioneel zijn hoeft hiervoor geen toestemming gevraagd te worden.

Google Analytics cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het analyseren en verbeteren van statistieken omtrent website gebruik. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van onze website optimaliseren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Bovendien wordt het laatste octet van het IP-adres waardoor deze gegevens niet tot een persoon terug te leiden zijn en delen wij geen verdere gegevens met Google. Wij combineren de Google Analytics-cookies niet met andere Google diensten.

 • Cookies: Zoals omschreven op deze pagina.
 • Geplaatst door: Google Inc.
 • Gebruikt voor: Het bijhouden en analyseren van statistieken over website bezoeken.
 • De gegevens worden gedeeld met Google Inc., maar zij mogen deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Omdat wij Google Analytics privacy-vriendelijk hebben ingesteld is het niet nodig om toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Verwijderen cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door onze partners. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. Wij delen uw gegevens niet buiten de EER (Europese Economische Ruimte). U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens ook inzien middels het ouderportaal. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@klikkelstein.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan admin@klikkelstein.nl.

Wijziging en datum

Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is laatst gewijzigd op 19 augustus 2019.

Privacy beleid Klikkelstein Kinderopvang

Privacy-reglement Klikkelstein d.d. 25 mei 2018