Al 25 jaar de gaafste kinderopvang
van de regio Cranendonck

meer over Klikkelstein
Laatste nieuws

Coronavirus en Klikkelstein Kinderopvang

Coronavirus en Klikkelstein Kinderopvang

Coronavirus en Klikkelstein Kinderopvang

Momenteel zijn er verschillende besmettingen met het coronavirus, ook wel COVID-19, in Brabant geconstateerd.

Omdat bij patiënten in onze provincie  vaak niet bekend is hoe of via wie zij het virus hebben opgelopen, adviseert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) inwoners van Noord-Brabant om bij milde gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven.

Dit om sociale contacten te beperken en ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.

Klikkelstein kinderopvang volgt het aangescherpte advies van het RIVM op.

Daarom vragen wij u om extra alert te zijn op dergelijke gezondheidsklachten bij uw kind(eren) en vragen we u om hen ook daadwerkelijk thuis te houden als er sprake is van deze klachten.

Wij begrijpen dat het praktische problemen kan opleveren voor u en uw gezin maar gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van al onze kinderen, hun familie en onze collega’s.

Bij Klikkelstein Kinderopvang hanteren we een veiligheids- en gezondheidsbeleid, dit zullen we de komende periode aanscherpen op basis van de adviezen van het RIVM en de GGD-BZO. Als kinderen op Klikkelstein (BSO en Dagopvang) aanwezig zijn en die bovenstaande klachten vertonen dan zullen wij contact met u opnemen en u vragen om uw kind op te halen.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de GGD-BZO.

Vragen en informatie

- Voor zorgen en vragen over gezondheid en het virus: kijk op de website van het RIVM.

- Actueel nieuws en informatie voor specifieke doelgroepen zoals scholen, kinderopvang en ondernemers: kijk op de website van de Rijksoverheid
- Vragen over reizen naar het buitenland? Bekijk het actueel reisadvies.

Heeft u hierna nog een vraag?
- Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351
- Bel de GGD op 088 0031 111. De GGD krijgt veel vragen van bezorgde mensen. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt. Vragen van artsen worden met voorrang beantwoord.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Eric van Buul

Algemeen directeur

Klikkelstein Kinderopvang

lees verder

Opvangcalculator

Bereken zelf uw netto maandbedragen bij Klikkelstein Kinderopvang en verras uzelf aangenaam met de uitkomsten van deze Netto calculator!

Ongekende Flexibiliteit met behoud van Kwaliteit voor u en uw kind!!
Klikkelstein is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de erkende feestdagen. De openingstijden van Klikkelstein Kinderopvang liggen tussen 06.45 – 18.45 uur.
Vanaf 1 januari 2020 kunt u bij Klikkelstein ook terecht voor Basis Peuteropvang (52 weken, 2 dagdelen van 8.30 uur - 12.45 uur per week) en VVE Peuteropvang (52 weken, 3 dagdelen van 8.30 uur - 12.45 uur per week)! Onze Peuteropvang is VVE gecertificeerd!
Voor éénkostwinnergezinnen en doelgroep peuters is er de mogelijk tot een gemeentelijk bijdrage in de kosten van uw Peuteropvang, ook voor de kosten die boven het maximumuurtarief van de overheid liggen!
Maak een afspraak om uw wensen/vragen kenbaar te maken en te informeren naar de mogelijkheden. U kunt hieronder zelf een aantal mogelijkheden ingeven en het netto resultaat bekijken!

bereken netto maandbedrag

Ouderportaal

Via deze link kunt u inloggen op uw persoonlijke omgeving van het ouderportaal van Klikkelstein Kinderopvang!

inloggen